Tập huấn phần mềm quản lý dữ liệu xử lý vi phạm hành chính

Sáng 23.10, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố tập huấn phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luậtcho cán bộ – công chức các cơ quan thành phố, cán bộ tư pháp, lãnh đạo và cán bộ địa chính – xây dựng xã, phường. Cạnh đó, đại diện Sở Tư pháp còn trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. read more

UBND thành phố tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành nhà nước

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, UBND thành phố tiếp tục triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết; cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 2 TTHC là: đăng ký mới giấy chứng nhận kinh doanh hộ cá thể và đăng ký cấp đổi biến số nhà. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố có nhiều chuyển biến thông qua các phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc Q-Offíce” và “Giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao” được vận hành tương đối hiệu quả. read more

Hội An: Khảo sát mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công

Trong 3 tháng (6 – 8/2018), UBND TP.Hội An tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công. Hình thức khảo sát thông qua 2 hình thức: phát phiếu thăm dò trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các xã phường và khảo sát trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố. read more

Thực hiện 207 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố

Đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công thành phố là 207 thủ tục (trên tổng số 268 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được UBND tỉnh quyêt định công bố). Các thủ tục này được công khai, niêm yết đúng quy định tại trụ sở Trung tâm hành chính công, đồng thời cập nhật lên Cổng thông tin điện tử để thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. UBND thành phố tiếp tục cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 2 thủ tục hành chính là: đăng ký mới giấy chứng nhận kinh doanh hộ cá thể và đăng ký cấp, đổi biển số nhà. read more

Trả kết quả tại nhà cho công dân

Sáng 30/3, cán bộ tư pháp – hộ tịch, cán bộ phụ trách BHYT cho trẻ em cùng đại diện Mặt trận và các đoàn thể phường Sơn Phong tiến hành trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính “3 trong 1” tại nhà cho công dân Huỳnh Châu Phong (ở khối Phong An) và Nguyễn Thị Hồng Thắm (khối Phong Niên). Đây là 2 trường hợp đầu tiên tại phường Sơn Phong được trả kết quả tại nhà đối với thủ tục “3 trong 1”. read more

Áp lực giải quyết hồ sơ đất đai

Tính đến hết năm 2017, TP.Hội An có 23 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, cơ bản đảm bảo yêu cầu và mục tiêu đề ra. Qua theo dõi, một số địa phương như các phường Cẩm Nam, Cẩm Châu, Tân An, xã đảo Tân Hiệp… đã thực hiện khá tốt. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của thành phố cũng đã ban hành các văn bản đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện công tác này nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và qua theo dõi đánh giá, UBND thành phố đã có kết quả xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Trong đó có 4 dơn vị được xếp loại tốt là phường Cẩm Nam, Cẩm Châu, Cẩm Phô và UBND xã Tân Hiệp, các đơn vị còn lại xếp loại khá. read more