Danh sách các cá nhân và tổ chức ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 đợt 2 (ngày 21/8/2020)

Danh sách các cá nhân và tổ chức ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 đợt 2 (ngày 21/8/2020) 

 

Mọi sự ủng hộ, hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ và gửi về UBMT TQVN thành phố Hội An, địa chỉ số 05 Hoàng Diệu, điện thoại 0235.3861.219; số tài khoản: 3713.0.1062972 tại Kho bạc Nhà nước.

STT Đơn vị Số tiền Ghi chú
1 Công ty KHATACO – chi nhánh Đà Nẵng  1,5 tấn gạo   
2 Công ty TNHH Trang Hoàng – Đà Nẵng  5,000,000 tiền mặt
3 Trường PTDT Nội trú Quảng Nam  15,000,000 tiền mặt

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *