Thông qua Đề án phát triển sự nghiệp Truyền thanh cơ sở

UBND thành phố và các ngành chức năng vừa tổ chức góp ý thông qua dự thảo Đề án “Phát triển sự nghiệp truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020 và định hướng những năm tiếp theo”, trình HĐND thành phố thông qua trong thời gian tới.

Đề án nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp Truyền thanh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, xu thế phát triển của ngành Truyền thanh Truyền hình trong nước, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới.

Mục tiêu đến năm 2020, 100% Đài Truyền thanh 13 xã, phường đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động; phát triển hệ thống loa rộng khắp, 100% khu dân cư trên địa bàn phủ sóng hệ thống loa truyền thanh, đảm bảo chất lượng âm thanh tốt; 100% Đài xã, phường sử dụng tần số phát sóng trong phổ tần 54 Mhz-68 Mhz; từ 90% – 95% cán bộ, nhân dân của thành phố được nghe Đài qua hệ thống loa truyền thanh và sóng FM. Cùng với đó, 100% Đài xã – phường xây dựng chương trình phát thanh địa phương và các chuyên mục tuyên truyền; 100% xã, phường có cán bộ chuyên trách truyền thanh và được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,…

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *