Hội nghị trực tuyến ngân hàng CSXH toàn tỉnh

Tại điểm cầu thành phố Hội An, chiều ngày 12.7, UBND thành phố, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Hội An đã tham gia hội nghị trực tuyến do Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các huyện, thị thành phố trong tỉnh, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đến 30/6 vừa qua, Chi nhánh Ngân hàng CSXH Hội An tiếp tục duy trì không có nợ quá hạn. ảnh Uyên Phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh ngân hàng CSXH TP Hội An được giao 158 tỷ 146 triệu đồng, tăng 18,01% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương là 66.075 triệu đồng, nguồn vốn trung ương chiếm gần 58,22% tổng nguồn vốn.

Công tác huy động tiết kiệm đạt 44.742 triệu đồng, đạt 93,23% kế hoạch được giao; doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt hơn 52 tỷ đồng, tăng 76,73% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn vốn cho vay chủ yếu các chương trình như: giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với hiệu quả tín dụng, chất lượng tín dụng được giữ vững, bảo toàn nguồn vốn cho vay. Đến 30/6 vừa qua, Chi nhánh ngân hàng CSXH Hội An tiếp tục duy trì không có nợ quá hạn.

Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng CSXH TP Hội An tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng, triển khai kế hoạch cho vay tín dụng mới; giữ vững chất lượng tín dụng; tăng cường công tác huy động gửi tiết kiệm; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của các cấp, ban ngành về việc phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Uyên Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *