Hội An: Mỗi năm hơn 8 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích

Từ khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới – 1999 đến nay, Khu phố cổ Hội An, các di tích, làng quê, làng nghề tại Hội An ngày càng được quản lý, bảo tồn.

Trùng tu cổng Tam quan Chùa Bà Mụ- Ảnh: Quốc Hải

18 năm qua, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong nhân dân và tài trợ của các tổ chức quốc tế gần 150 tỉ đồng đã có 160 lượt di tích sở hữu nhà nước và 232 trường hợp di tích thuộc sở hữu tư nhân, tập thể được tu bổ, tôn tạo, trung bình mỗi năm hơn 8 tỉ đồng. Đó là chưa kể số kinh phí các chủ di tích – nhà ở, các cơ sở tôn giáo mỗi năm gần 200 lượt được cấp giấy phép tự đầu tư tu bổ.

Đặc biệt, dự án “Đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ trong Khu phố cổ” theo quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam từ năm 2005 đến nay đã triển khai cho gần 100 di tích – nhà ở từ nguồn ngân sách tỉnh 40%  và 60% của thành phố. Nhờ đó, Khu phố cổ Hội An đã vượt qua được giai đoạn nguy cơ khẩn cấp về sự sụp đổ, tạo cơ sở để nghiên cứu, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *