Đại hội đại biểu Đảng bộ Hội An lần thứ XVII: Sự kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân thành phố

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, từ giữa năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo và chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng theo hướng dẫn của Trung ương và Điều lệ Đảng về việc tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng các cấp.

Sau ĐH điểm Đảng bộ phường Minh An và ĐH thí điểm bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư tại Đảng bộ xã Tân Hiệp vào tháng 3/2015; đến cuối tháng 6/2015, các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức xong ĐH đảng. Song song với công tác chỉ đạo ĐH cấp cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Tiểu ban nội dung tiến hành xây dựng Báo cáo chính trị trình ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố (ĐHĐBĐBTP) lần thứ XVII; trong gần một năm, dự thảo Báo cáo chính trị đã nhiều lần được trưng cầu ý kiến, tu chỉnh và gửi đến đại biểu dự ĐH. Đồng thời, giao cho Tiểu ban nhân sự tích cực chuẩn bị nội dung nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) đảm bảo theo quy trình, hướng dẫn của TW; Tiểu ban tuyên truyền chuẩn bị công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH. Nhìn chung, việc tổ chức ĐHĐBĐBTP lần thứ XVII được chuẩn bị chặt chẽ, nghiêm túc. Điều này đã khẳng định, ĐHĐBĐBTP lần thứ XVII thành công chính là sự kết tinh trí tuệ của toàn đảng bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Và, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 22/7 đến ngày 24/7/2015, Đảng bộ thành phố Hội An đã long trọng tổ chức ĐHĐBĐBTPlần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015 – 2020). ĐH đã hoàn thành các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

ĐHĐBĐBTP Hội An lần thứ XVII có 300 đảng viên chính thức được triệu tập, gồm 44 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XVI là đại biểu đương nhiên và256 đại biểu được bầu từ ĐH của 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố, đại diện cho 3.834 đảng viên. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, trí tuệ của toàn đảng bộ thành phố. Ngoài ra, tham dự ĐH còn có Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh; Phó BT Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng các UV BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND,  UBND, UBMT TQVN tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Đặc biệt có sự tham dự của đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Thanh Hóa do Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Đào Trọng Quy làm trưởng đoàn.

Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới, ĐHĐBĐBTPlần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015- 2020) đã hoàn thành thắng lợi các nội dung cơ bản theo Chương trình ĐH đề ra.

BCH Đảng bộ Hội An nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt – Ảnh: Hoàng Duy

Thứ nhất, ĐH đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bao gồm: dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2015-2020; dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XX trình ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Thứ hai, ĐHĐBĐBTPlần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015- 2020) đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2010-2015); từ đó xác định rõ những quan điểm, định hướng mang tầm chiến lược, không chỉ trong nhiệm kỳ đến mà cho cả những chặng đường tiếp theo và các nhiệm vụ, giải pháp cho chặng đường 5 năm 2015 – 2020, trong đó xác định phương hướng chủ yếu đó là: “Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nhiên nhiên, tài nguyên văn hóa; không ngừng đổi mới tư duy trên tất cả các lĩnh vực, tranh thủ thời cơ, chuẩn bị cơ sở vật chất, chủ động hội nhập; tiếp tục xây dựng Hội An phát triển bền vững theo định hướng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch”.

ĐH đã biểu quyết và nhất trí cao với những chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020 cần phải tập trung phấn đấu thực hiện và đạt được, gồm có:

– Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 11% – 12%/năm;                  

– Thu nhập bình quân/người tăng 14,43%/năm, đạt 61,4 triệu đồng/năm 2020.

– Giá trị sản xuất: Ngành DVDL-TM tăng 12,4%/năm; ngành TCN-TCN tăng 12%/năm; ngành Nông – Ngư nghiệp tăng 1,8%/năm.

– Kim ngạch xuất khẩu tăng 6,65%/năm, đạt khoảng 14,2 triệu USD năm 2020.

– Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 7,3%/năm, đạt khoảng 1.140 tỷ đồng vào năm 2020; trong đó, thu trên địa bàn chiếm 88% và tăng bình quân 6,4%/năm.

– Tổng chi ngân sách nhà nước tăng bình quân 4,7%/năm; trong đó chi đầu tư phát triển chiếm 52%.

– Tổng vốn huy động của các ngân hàng khoảng 25.000 tỉ đồng; tổng vốn cho vay khoảng 15.000 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 10.000 tỷ đồng.

– Các danh hiệu: Gia đình, tộc họ, thôn/khối phố, xã/phường văn hóa đạt 70% trở lên, công sở đạt 95% trở lên.

– Huy động học sinh ra lớp bình quân các cấp hàng năm đạt trên 96%.

 – Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,8%/năm, giảm tỉ suất sinh thô 0,1‰/năm, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên bình quân 0,71%/năm. Đến năm 2020 đạt 90% trạm y tế xã phường có bác sĩ luân phiên đến khám, chữa bệnh.

– Đến năm 2020 tạo việc làm cho 7.500 lao động, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống dưới 1%; đến năm 2020, có 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu xóa hết hộ nghèo vào năm 2015.

– Tỷ lệ dân số được đáp ứng về nước sạch, rác thải, nước thải được xử lý:  90%.

– Tuyển quân hàng năm đạt: 100%; xã phường vững mạnh về quốc phòng- an ninh: 100%;  không để xảy ra trọng án.

– Đảng bộ, chi bộ (trực thuộc) trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt 80% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

– Kết nạp 700 đảng viên.

Tiến hành bầu cử BCH Thành ủy nhiệm kỳ XVII – Ảnh: Hoàng Duy

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí cao với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

– Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, đảm bảo tính cân đối giữa các vùng, ưu tiên phát triển ở các khu vực còn khó khăn; tập trung phát triển Dịch vụ giữ vai trò chủ đạo, đa dạng và thật sự có chất lượng các sản phẩm, ngành nghề, thị trường và lĩnh vực kinh doanh. Phát triển Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệpgắn với phục vụ du lịch, đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ và đảm bảo chất lượng môi trường sinh thái. Phát triển Nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp sạch, sinh thái; xây dựng nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp và gìn giữ được giá trị truyền thống. Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính – tín dụng; Tập trung thực hiện tốt việc bồi dưỡng, tạo mới các nguồn thu, nhất là thu phát sinh kinh tế; tranh thủ tốt nguồn lực đầu tư từ cấp trên và nguồn lực xã hội để đảm bảo yêu cầu chi, nhất là chi cho đầu tư phát triển.

– Tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội đúng định hướng, đúng quy hoạch. Vừa bảo tồn nguyên trạng Khu phố cổ – DSVHTG, vừa chỉnh trang mở rộng liên hoàn các khu đô thị sinh thái mới, các đô thị biển, các khu vực cảnh quan sinh thái làng quê. Điều chỉnh phân vùng phát triển thành 03 khu vực, đó là Đô thị (gồm các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Tân An, Cẩm Châu, Cẩm Nam, Thanh Hà), Biển đảo (gồm các phường Cửa Đại, Cẩm An và xã đảo Tân Hiệp), Làng quê (gồm các xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Kim).

– Phát triển văn hóa – xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thành phố trong thời kỳ mới. Huy động tối đa các nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người gắn kết chặt chẽ với phát triển KT-XH. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH gắn với phát triển du lịch và xây dựng thành phố sinh thái. Tiếp tục đổi mới căn bản về mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình, loại hình giáo dục; xúc tiến mạnh mẽ chương trình đào tạo các ngành nghề phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Đẩy mạnh khoa học – công nghệ trong quản lý, sản xuất, kinh doanh. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người; kiểm soát tốc độ tăng dân số, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Kết hợp các mục tiêu kinh tế với việc thực hiện tiến bộ và công bằng XH, gắn quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ và bền vững hơn cho tiến trình phát triển.

– Đảm bảo quốc phòng, ổn định ANCT và giữ vững TTATXH. Củng cố thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc, đảm bảo an ninh quốc gia, ổn định chính trị, TTATXH; phòng ngừa, kiềm chế tội phạm và các tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý trật tự xã hội về kinh doanh, dịch vụ, giao thông, vận tải,…nhằm giữ vững môi trường an toàn, thân thiện cho phát triển kinh tế – xã hội. 

– Tăng cường công tác liên kết, hợp tác, đối ngoại. Đẩy mạnh, mở rộng quan hệ và tích cực tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan của tỉnh, các bộ, ngành TW, các cơ quan thông tấn báo chí và những người yêu mến Hội An trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tiếp tục duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo hiệu quả thiết thực các mối quan hệ giao lưu, hợp tác, kết nghĩa với các địa phương bạn trong nước và các thành phố trên thế giới, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

– Xây dựng chính quyền đảm bảo năng lực quản lý, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Tiếp tục thực hiện đồng bộ CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, với cải cách chế độ công vụ, công chức, tinh giản biên chế. Tích cực triển khai xây dựng mô hình chính quyền địa phương, chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn phù hợp. Từng bước chuyển đổi mô hình chính quyền sang hoạt động phục vụ.

– Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.  Thực hiện tốt chức năng, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội, đoàn viên. Tăng cường hoạt động giám sát xã hội, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, công tác tôn giáo, dân tộc; huy động mọi nguồn nhân lực, vật lực trong Nhân dân để chung tay xây dựng quê hương.       

– Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cuả Đảng bộ. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cấp ủy; nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo toàn diện đi đôi với chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và kiên quyết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp.

   ĐH biểu quyết nhất trí thông qua các văn bản, các chỉ tiêu –

Ảnh: Hoàng Duy

Thứ ba, ĐH Đảng bộ thành phố đã đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tín nhiệm bầu ra 43 UV BCH Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín; đảm bảo được tính liên tục, kế thừa và phát triển trong cơ quan lãnh đạo cao nhất của thành phố để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVII đề ra.

Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH Đảng bộ thành phố khóa XVII đã thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, trách nhiệm cao qua việc bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 đồng chí và bầu chức danh Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy; bầu 9 đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy, trong đó 01 Chủ nhiệm, 2 Phó Chủ nhiệm và 6 UV UBKT đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng quy định.

Thứ tư, ĐH đã bầu Đoàn ĐB của Đảng bộ thành phố tham dự Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, gồm 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Thứ năm, ĐH giao BCH Đảng bộ thành phố khóa XVII tiếp thu ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh do PBT thường trực Nguyễn Ngọc Quang phát biểu và các ý kiến thảo luận tại ĐH để bổ sung, hoàn chỉnh thành văn kiện chính thức của ĐH; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết ĐH, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố.

ĐHĐBĐBTP lần thứ XVII thành công tốt đẹp là kết quả của sự đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, thể hiện ý chí và niềm tin của toàn đảng bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố. Thành công của ĐH còn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ toàn thể ĐV, CB và ND thành phố chung sức chung lòng tranh thủ cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, đổi mới toàn diện và đồng bộ hơn, phát triển nhanh hơn và bền vững hơn, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần phải tập trung triển khai tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi trong các văn kiện do ĐH thông qua, tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp ND thành phố về kết quả ĐH và có kế hoạch cụ thể hóa thành những công việc sát hợp, tổ chức thực hiện một cách khẩn trương, tích cực, hiệu quả.

Tặng hoa các UV BCH Thành ủy nhiệm kỳ XVI không tái cử

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy, Khóa XVII,

nhiệm kỳ 2015 – 2020

1.     Kiều Cư – Bí thư

2.     Trần Ánh – Phó Bí thư thường trực

3.     Nguyễn Văn Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP

4.     Nguyễn Văn An – CHT CQ Quân sự

5.     Tống Thị Bình – Chủ nhiệm UB Kiểm tra

6.     Lê Chơi – Chủ tịch UB Mặt trận TP

7.     Vương Quốc Hòa – Trưởng Ban Dân vận

8.     Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP

9.     Tạ Ngọc Qúy – Trưởng Ban Tổ chức

10.   Nguyễn Văn Sơn – PCT UBND TP

11.   Nguyễn Ưng – PCT Hội đồng nhân dân TP

12.   Nguyễn Thị Vân – Chánh VP  Thành ủy

13.   Nguyễn Văn  Vinh – Bí thư Đảng ủy phường Minh An

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hội An, Khóa XVII,

nhiệm kỳ 2015-2020

1.     Nguyễn Văn An – Chỉ huy trưởng CQ Quân sự

2.     Nguyễn Anh – PCN UB Kiểm tra

3.     Nguyễn Thị Ngọc Anh – Giám đốc TT Y tế

4.     Trần Ánh – Phó Bí thư thường trực

5.     Lê Văn Bình – Phó Phòng TMDL

6.     Tống Thị Bình – Chủ nhiệm UB Kiểm tra

7.     Lê Chơi – Chủ tịch UB Mặt trận TP

8.     Nguyễn Đức Chung – BT Đảng ủy phường Cẩm Phô

9.     Kiều Cư – Bí thư Thành ủy

10.   Nguyễn  Văn Dung – Trưởng Phòng GD&ĐT

11.   Bùi  Văn Dũng – BT Đảng ủy xã Cẩm Thanh

12.   Nguyễn Văn Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP

13.   Trần Dũng – Phó Công an TP

14.   Trần Tấn Dũng – BT Đảng ủy xã Tân Hiệp

15.   Đinh Phú Đông – Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị

16.   Tống Hà – Phó Ban Tổ chức TU

17.   Nguyễn Đình Hòa – BT Đảng ủy Phường Cẩm Nam

18.   Trần Thị Thu Hòa – Phó Chủ tịch Hội  LHPN TP

19.   Vương Quốc Hòa – Trưởng Ban Dân vận

20.   Đinh Hùng – Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch

21.   Nguyễn Đình Hùng – Phó Trưởng Phòng TN-MT

22.   Nguyễn Thế Hùng – PCT UBND TP

23.   Phan Ngọc Nhơn Kiệt – UV Thường trực HĐND TP

24.   Nguyễn Văn Lanh – Trưởng Phòng VH-TT

25.   Đoàn Minh Lộc – Phó Viện trưởng VKS nhân dân TP

26.   Nguyễn Minh Lý – CVP HĐND-UBND TP

27.   Lê Mới – Chủ tịch UBND phường Tân An

28.   Võ Nễ – BT Đảng ủy phường Cẩm An

29.   Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP

30.   Trần Thị Cẩm Nhung – BT Thành đoàn

31.   Lê Viết Phúc – Trưởng Phòng LĐTB&XH

32.   Lê Công Qúy – Chánh Thanh tra

33.   Tạ Ngọc Qúy – Trưởng Ban Tổ chức

34.   Nguyễn Kim Sáu – BT Đảng ủy xã Cẩm Hà

35.   Huỳnh Kim Sinh – Trưởng Phòng Nội vụ

36.   Tạ Thị Sinh – BT Đảng ủy phường Cửa Đại

37.   Nguyễn Văn Sơn – PCT UBND TP

38.   Đinh Cao Thắng – BT Đảng ủy phường Cẩm Châu

39.   Nguyễn Chí Trung –GĐ TT Quản lý BTDSVH

40.   Lâm Văn Từng – Phó Ban  Tuyên giáo TU

41.   Nguyễn Ưng – PCT Hội đồng nhân dân TP

42.   Nguyễn Thị Vân – Chánh VP Thành ủy

43.   Nguyễn Văn  Vinh – Bí thư Đảng ủy phường Minh An

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020

1.     Tống Thị Bình (Chủ nhiệm)

2.     Nguyễn  Anh (Phó Chủ nhiệm)

3.     Trần Thị Thanh Nga (Phó Chủ nhiệm)

4.     Cao Quang Hưng (Ủy viên)

5.     Trần Chiến Thắng (Ủy viên)

6.     Ngô Sáu (Ủy viên)

7.     Phạm Thị Thanh Thủy (Ủy viên)

8.     Tạ Ngọc Qúy (Ủy viên kiêm chức)

9.     Lê Công Qúy (Ủy viên kiêm chức)

HOÀNG DUY

                                                                    (Tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *