Hội An tập huấn giới thiệu kế hoạch phát triển du lịch xanh

Ngày 21/9, hơn 200 cán bộ phụ trách văn hoá, thông tin và du lịch 13 xã phường, Ban quản lý du lịch các điểm đến tại Hội An, hướng dẫn viên Văn phòng hướng dẫn tham quan Hội An, nhân viên các bảo tàng, chủ di tích là điểm tham quan trong khu di sản cùng thành viên các hợp tác xã tại Hội An đã tham gia khoá tập huấn giới thiệu kế hoạch phát triển du lịch xanh Hội An đến năm 2025 và hướng dẫn thực hành Bộ tiêu chí du lịch xanh.

Hội An đặt mục tiêu đến năm 2025, Khu di sản, vùng lõi Khu dự trữ sinh quyến được công nhận là điểm đến xanh

Học viên được giới thiệu và hướng dẫn quy trình đánh giá bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam, tiêu chí dành cho điểm tham quan và điểm du lịch dựa vào cộng đồng. Cùng với đó, tìm hiểu kế hoạch phát triển du lịch xanh Hội An đến năm 2025 với các chương trình hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu: Các điểm tham quan Khu di sản Hội An, vùng lõi Khu dự trữ sinh quyến thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, rừng dừa Cẩm Thanh được công nhận là điểm đến xanh vào năm 2025.

Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam

100% đội ngũ cán bộ phụ trách du lịch, lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch được đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận với kiến thức về du lịch xanh, bền vững. 50% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch được tập huấn, hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Du lịch Xanh Quảng Nam và được công nhận đạt tiêu chuẩn xanh.
Dịp này, chuyên gia cao cấp của Chương trình du lịch bền vững Thuỵ Sỹ cũng đã hướng dẫn áp dụng du lịch xanh cho điểm tham quan và du lịch dựa vào cộng đồng tại Hội An./.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *