Xuất bản sách về di tích Chùa Cầu

Với sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Sumitomo – Nhật Bản, Trung tâm Quản lý bảo tồn DSVH Hội An vừa cho in ấn và xuất bản ấn phẩm sách đặc biệt về di tích Chùa Cầu (The Japanes covered bridge).

Bìa sách về di tích Chùa Cầu do Quỹ Sumitomo – Nhật Bản hỗ trợ in ấn và xuất bản

Cuốn sách có kích khổ 19x27cm, dày 200 trang, in bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, chuyển tải nội dung của 24 bài nghiên cứu, trao đổi của các nhà khoa học, hoạt động trên lĩnh vực bảo tồn di sản trong nước. Trong đó có bài viết của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam – Yamada Takio và Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam – Shimizu Akira.

Ấn phẩm này được xuất bản nhằm thông tin về các kết quả đã nghiên cứu chuyên sâu về di tích Chùa Cầu trên các phương diện lịch sử, văn hóa, kiến trúc, hiện trạng kỹ thuật công trình; trao đổi thêm về quan điểm, giải pháp tu bổ nhằm đảm bảo tính khoa học, chân xác và các nguyên tắc bảo tồn di tích; đồng thời giới thiệu dự án tu bổ Chùa Cầu sắp triển khai.

Trang in bài viết của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trong ấn phẩm sách

Được biết, mới đây UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ di tích Chùa Cầu với tổng cộng giá các gói thầu khoảng 17 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 50%, ngân sách TP.Hội An bố trí 50%. UBND tỉnh giao UBND TP.Hội An (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo đúng các quy định hiện hành; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo quy định.

ĐỖ HUẤN