Xã Cẩm Kim công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Đảng ủy – HĐND – UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Kim, TP.Hội An vừa tổ chức lễ công bố đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020.

Ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, thành viên Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam và ông Lê Chơi – Phó Bí thư Thành ủy trao Quyết định công nhận xã Cẩm Kim đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Là một xã nông nghiệp, cách sông trở đò với trung tâm thành phố, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn nhất của thành phố. Năm 2016, lúc bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thu nhập bình quân đầu người toàn xã chỉ đạt 17,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 12,16%. Kết quả khảo sát thời điểm ấy chỉ đạt 6/19 tiêu chí, một số tiêu chí đạt mức độ từ 50% đến 80%. Nhưng sau 5 năm triển khai thực hiện, xã Cẩm Kim đã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45,4 triệu đồng vào năm 2020. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất giáo dục, y tế, văn hóa phát triển toàn diện, cảnh quan môi trường nông thôn đảm bảo xanh – sạch – đẹp. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững… Tổng nguồn vốn các cấp đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Cẩm Kim giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 110 tỷ đồng.                                                                                                              

                                                                        Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *