Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về di sản văn hóa tại Hội An

Chiều ngày 4/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã có cuộc làm việc với UBND TP.Hội An về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Ông Phan Viết Lượng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại cuộc làm việc

Báo cáo với Đoàn khảo sát những nội dung cơ bản về việc thực hiện chính sách pháp luật về di sản văn hóa trên địa bàn thành phố, UBND thành phố cho biết: với những đặc thù của di tích ở Hội An, địa phương đã chủ động xây dựng, tham mưu ban hành nhiều quy định thông qua các quy chế, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa nói chung, khu phố cổ nói riêng được thực hiện thường xuyên, thông qua nhiều hình thức. Việc phân cấp quản lý di sản, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ quản lý thực hiện đúng quy định. Công tác huy động, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa được mở rộng, đạt nhiều kết quả cao. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản được chú trọng và có nhiều chuyển biến. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động lễ hội được duy trì thường xuyên, góp phần tạo thêm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu…

Để bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản văn hóa thế giới và giữ vững uy tín của điểm đến được du khách trong và ngoài nước yêu thích, UBND TP.Hội An kiến nghị cần có sự hỗ trợ của Trung ương và Tỉnh để thực hiện Quy hoạch đầu tư tổng thể, Kế hoạch quản lý và Đề án bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An trong giai đoạn tiếp theo; hỗ trợ xây dựng, ban hành cơ chế đặc thù cho bảo tồn phát huy Di sản; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Luật Di sản Văn hóa, đề ra các quy định bảo đảm quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa thế giới có tính đặc thù như đô thị cổ Hội An…

Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn báo cáo với Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Đoàn khảo sát ghi nhận, Hội An đã có cách làm riêng, vừa bảo tồn vừa phát huy được giá trị di sản, kết hợp giữa bảo tồn và phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ di sản. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã ban hành hệ thống văn bản quản lý di tích đồng bộ, phù hợp với đặc thù của Hội An, thực hành tốt dân chủ cơ sở…

Đoàn khảo sát đề nghị TP.Hội An rà soát, đánh giá lại hệ thống văn bản pháp luật, các quy hoạch, quy chế, kế hoạch; bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan; chú ý công tác thông tin tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến người dân về các chủ trương, chính sách để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện…

ĐỖ HUẤN