UBND thành phố và LĐLĐ sơ kết chương trình phối hợp năm 2021

Sáng 3/3, UBND thành phố và Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan trong năm 2021 và triển khai chương trình phối hợp năm 2022.

Lãnh đạo thành phố phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2021, các bên đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Qua đó đã có 12 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu được UBND thành phố khen thưởng.

Đặc biệt, trong năm qua, các bên còn phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; trao tặng, hỗ trợ nhiều phần quà cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thực hiện chương trình “Bếp yêu thương” phục vụ 18.000 suất ăn tại các khu cách ly tập trung, tổ chức chợ phiên 0 đồng; ủng hộ gần 1 tỷ đồng vào quỹ vắc xin phòng Covid-19…

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên, NLĐ được chú trọng, với 4.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và chuyên đề Đại hội XIII của Đảng; phối hợp với Hội đồng PBGDPL tổ chức tuyên truyền Luật lao động năm 2019 cho 200 cán bộ chủ chốt thành phố.

Năm 2022, UBND thành phố và Liên đoàn lao động tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch COVID-19; đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động; tập trung tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và công đoàn; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua góp phần tích cực vào sự phát triển Kinh tế – Xã hội của thành phố, địa phương, đơn vị; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Ý NGUYỄN – HOÀI THƯƠNG

Trả lời