UBND thành phố triển khai chương trình công tác năm 2019

Sáng 2/1/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng – UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp triển khai chương trình công tác năm 2019.

Quang cảnh cuộc họp

Trên cơ sở các nghị quyết HĐND thành phố đã ban hành tại kỳ họp thứ VII vừa qua, UBND thành phố đã đề ra chương trình công tác sát hợp trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch và đạt mức tăng trưởng cao hơn. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, xã phường, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng đã kết luận, lưu ý các vấn đề và nội dung cần tập trung trong năm nay. Đó là: nhanh chóng sắp xếp, củng cố bộ máy, kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoạt động hiệu quả, tăng cường cải cách hành chính, tạo sự hài lòng khi phục vụ các tổ chức, công dân. Thực hiện kế hoạch điều chỉnh phát triển mạng lưới lưu trú, tạo sản phẩm thu hút khách có khả năng lưu trú và chi tiêu cao. Tổ chức, đẩy mạnh hoạt động tại các điểm tham quan làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng rau An Mỹ. Nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử thân thiện, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, tiếp tục quy hoạch, quản lý, bảo vệ di sản khu phố cổ, giảm áp lực giao thông; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải. Đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, tạo điểm đến bình yên, thân thiện cho du khách… Trước mắt, UBND thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã phường tập trung chăm lo cho dân vui xuân, đón tết an toàn tiết kiệm; tổ chức sản xuất vụ đông xuân đúng lịch thời vụ, tổ chức chợ hoa xuân đạt hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để người sản xuất tiêu thụ hoa và cây cảnh, mang lại thu nhập cao…

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *