Trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực văn hóa sáng tạo thủ công, nghệ thuật dân gian âm nhạc tại Hội An

Đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Nam Úc (University of South Australia) vừa có chuyến tham quan và trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực văn hóa sáng tạo thủ công, nghệ thuật dân gian, âm nhạc tại Hội An.

Bà Trương thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm VH-TT & TT-TH thông tin đến Các sinh viên tham gia giao lưu chia sẻ

Làm việc với Trung tâm VH-TT & TT-TH thành phố, đoàn đã được nghe lãnh đạo Trung tâm thông tin khái quát về Hội An cũng như những giá trị đặc trưng trên lĩnh vực văn hóa sáng tạo thủ công, nghệ thuật dân gian, âm nhạc tại địa phương, đặc biệt là việc Hội An đang xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới “Các thành phố sáng tạo toàn cầu” của UNESCO.

Các sinh viên và giảng viên đã giao lưu nhiều câu hỏi, từ đó tiếp nhận, nắm bắt thông tin cần biết về Hội An, chủ yếu là các vấn đề liên quan đến việc bảo tồn và phát huy các nghề, làng nghề thủ công và nghệ thuật dân gian, như giải pháp vượt qua các thách thức để bảo tồn, vấn đề nhân lực kế thừa, cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động, các dự kiến biện pháp của Hội An để kết nối, mở rộng giao lưu với Úc trong tương lai…

Tại đây, lãnh đạo Trung tâm VH-TT & TT-TH cũng đã gợi mở và tham khảo, nắm bắt thêm các biện pháp truyền thông quảng bá hiện đại của Úc và cách thức kết hợp các hoạt động phụ trợ trong tổ chức sự kiện của các thành phố ở quốc gia này để thu hút du khách, từ đó làm giàu thêm ý tưởng tổ chức sự kiện và quảng bá truyền thông tại Hội An trong thời gian đến.

LÊ HIỀN