Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

Chiều 26/12, thành Đoàn Hội An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

Năm nay, thông qua các ngày lễ và sự kiện lớn, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng ĐVTN với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tặng giấy khen- Ảnh: Phan Sơn

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Tiêu biểu như các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, việc triển khai các công trình phần việc thanh niên mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội của  Đoàn phường Cẩm An, Cẩm Nam, Cẩm Phô, Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Đoàn Công ty CTCC… Các hoạt động như ra quân dọn vệ sinh môi trường và tuyên truyền  nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn giao thông, tiếp sức mùa thi, đền ơn-đáp nghĩa, an sinh xã hội… cũng thu hút hàng trăm lượt bạn trẻ tham gia. Năm 2016, qua khảo sát, nắm bắt nhu cầu việc làm, toàn thành phố đã giới thiệu 187 thanh niên vào làm tại các nhà hàng, khách sạn, các điểm dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố…

Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 13 tập thể và 21 cá nhân, thành Đoàn Hội An tặng giấy khen cho 20 tập thể và 8 cá nhân.

Phan Sơn