Tổng kết 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư” (1995 – 2015)

Ngày 12/1, Ban chỉ đạo “Xây dựng Hội An – TP văn hóa” đã mở hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiên cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư” (1995 – 2015).

Cuộc vận động do TƯMT khởi xướng và phát động từ năm 1995 với tên gọi “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, chính thức phát động ở Hội An từ tháng 4/1996, bước đầu lấy tổ đoàn kết gồm 30 – 50 hộ để thực hiện. Đến 1998, thị xã (lúc bấy giờ) tiếp tục chỉ đạo làm điểm ở xã Cẩm Nam, xã Cẩm Châu và  xây dựng ra mắt được 356/359 tổ. Từ năm 2000, thị xã lồng ghép cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với cuộc vận động “Xây dựng Hội An – TP văn hóa”, đồng thời tiến hành kiện toàn củng cố tổ chức để triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng toàn diện, sâu rộng theo định hướng “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” như Nghị quyết BCH TƯ5 khóa VIII đã đề ra.

Ông Trần Ánh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ “Xây dựng Hội An – TP văn hóa” phát biểu khai mạc- Ảnh: Đỗ Huấn

Qua 20 năm thực hiện, với những nội dung hợp lòng dân, cuộc vận động được nhân dân hưởng ứng tích cực và đang trở thành phong trào sâu rộng, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế – văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của thành phố. Đời sống kinh tế của nhân dân cơ bản ổn định và từng bước phát triển, huy động được cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Ý thức đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch gia đình ngày càng nâng cao, tạo chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ đạt gia đình danh hiệu văn hóa, tăng nhiều cả lượng và chất qua từng năm. Phong trào xây dựng thôn – khối phố văn hóa cũng phát triển mạnh với 100% đơn vị đăng ký tham gia, qua bình xét năm qua đã có 59/77 thôn – khối phố đạt danh hiệu. Trong đó đạt 10 năm liên tục trở lên có khối Tân Thanh (phường Tân An), thôn Thanh Đông (xã Cẩm Thanh), khối Xuân Lâm (phường Cẩm Phô), thôn Cửa Suối (xã Cẩm Hà), khối Phong Thiện (phường Sơn Phong), thôn Cấm (xã Tân Hiệp), khối Hà Trung (phường Cẩm Nam), khối Phước Tân (phường Cửa Đại)… Phong trào xây dựng Tộc họ văn hóa là mô hình đặc thù của thành phố cũng phát triển mạnh mẽ với 75 tộc họ đăng ký xây dựng, kết quả bình xét cuối năm 2014 có 61 tộc đạt chuẩn danh hiệu.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã tổ chức khen thưởng 23 khu dân cư đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 20 năm qua, trong đó thôn Thanh Đông (xã Cẩm Thanh), khối Hà Trung (phường Cẩm Nam) và khối Tân Thanh (phường Tân An) vinh dự được tặng thưởng huân chương Lao động hạng 3.

Đỗ Huấn