Tổ chức thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”

UBND thành phố vừa triển khai cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” nhằm nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đưa việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đi vào chiều sâu, nhân rộng những khu dân cư tiêu biểu có thành tích nổi bật.

Xã Tân Hiêp – Cù Lao Chàm đã được công nhận xã nông thôn mới năm 2018- Ảnh: Đỗ Huấn

Toàn tành phố có 10 thôn tham gia gồm: Cẩm Thanh 3 thôn (Thanh Nhì, Thanh Tam, Thanh Đông), Tân Hiệp 2 thôn (Bãi Làng, Bãi Hương), Cẩm Kim 3 thôn (Trung Hà, Phước Trung, Đông Hà), Cẩm Hà 2 thôn (Trà Quế và Trảng Suối sáp nhập Trảng Kèo – Cửa Suối).

Nội dung dự thi được chấm điểm theo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; những ý tưởng sáng tạo trong chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao thu nhập và giảm nghèo của thôn; có cảnh quan, không gian nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, có nhiều đường hoa, vườn mẫu…

Thời gian dự thi kết thúc vào tháng 6.2020 để chọn các thôn đạt kết quả cao tham gia dự thi cấp tỉnh. Giải thưởng gồm: 1 giải nhất kèm tiền thưởng 70 triệu đồng, giải nhì 50 triệu đồng, giải ba 35 triệu đòng, giải khuyến khích 20 triệu đồng và các giải phụ như: Thôn có đường giao thông, đường hoa đẹp; thôn có nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ, vườn mẫu hiệu quả; thôn có cảnh quan, môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp; thôn giảm nhanh hộ nghèo; thôn có mức độ tăng thu nhập cao nhất…

                                                                                                Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *