Tổ chức tham vấn cộng đồng xây dựng kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm giai đoạn 2024 – 2028

BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm vừa tổ chức chương trình tham vấn cộng đồng để lắng nghe ý kiến và phản ánh của người dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2019-2023 và các mục tiêu dự thảo giai đoạn 2024-2028 trong kế hoạch quản lý của BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Đại diện các thôn, cộng đồng cư dân và doanh nghiệp ở xã đảo Tân Hiệp tham gia chương trình tham vấn

Chương trình được tổ chức trong 2 ngày với sự tham gia của đông đảo cư dân 3 thôn tại xã đảo Tân Hiệp, trong đó có cộng đồng ngư dân, phụ nữ, thanh niên, đại diện các hộ kinh doanh du lịch, tổ bảo vệ môi trường, nhóm hộ bảo vệ và khai thác cua đá, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Nội dung tham vấn tập trung chủ yếu vào việc lấy ý kiến, đánh giá của cộng đồng địa phương đối với các hiện trạng nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên rừng và biển, thực trạng quản lý khai thác nguồn lợi thủy sản cũng các hoạt động du lịch trên địa bàn.

Chương trình đã ghi nhận được nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng, chia sẻ khó khăn vướng mắc; góp ý xây dựng của cộng đồng cư dân cũng như đại diện doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động sinh kế và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, văn hóa…

Tham vấn cộng đồng là một bước quan trọng trong việc định hình và xây dựng Kế hoạch quản lý tổng hợp Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm giai đoạn 2024-2028.

ĐỖ HUẤN