Tổ chức Hội thi “Trang trí từ đường gia tộc”

UBMTTQ Việt Nam TP.Hội An và Phòng VH-TT thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thi “Trang trí từ đường gia tộc” lần thứ nhất năm 2023 nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – mồng 10 tháng 3.

Chủ đề của hội thi là “Tưởng nhớ Quốc tổ Hùng Vương, tri ân tổ tiên gia tộc”. Theo đó, các tộc/họ trên địa bàn thành phố tiến hành trang trí bàn thờ tổ tiên tại gian thờ chính của từ đường với hình thức trang nghiêm, mang dấu ấn truyền thống. Các gian thờ hai bên, khuôn viên trong và ngoài từ đường cũng được trang trí phù hợp đồng thời đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực xung quanh từ đường.
UBMT phối hợp với Ban xây dựng đời sống văn hóa xã, phường tổ chức phát động các tộc/họ tham gia hội thi và chấm chọn theo quy định. Sau đó, mỗi địa phương chọn từ 01 đến 03 từ đường để tham gia hội thi cấp thành phố.
Hội thi “Trang trí từ đường gia tộc” được tổ chức nhằm tuyên truyền thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, luôn hướng về cội nguồn, tổ tiên, ông bà. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào xây dựng “Tộc văn hóa” trên địa bàn TP.Hội An.

PHAN SƠN