Thực hiện giảm tải chương trình giáo dục THCS

Năm học này, ngành GD-ĐT thành phố tiếp tục thực hiện giảm tải chương trình giáo dục THCS bằng việc giao quyền chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cho các trường học.

Giáo viên chủ động, sáng tạo xây dựng nội dung và hình thức dạy học phù hợp- Ảnh: Đỗ Huấn

Giao cho các tổ chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp. Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng “trường học kết nối”. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực, đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ thuật vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *