Thí điểm mô hình “Khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp”

UBND TP. Hội An vừa ban hành kế hoạch triển khai “Mô hình điểm sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp tích hợp bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện. Trang bị đầu đọc thẻ phục vụ công dân khám, chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng định danh điện tử -VNeID”, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Chính phủ (Đề án 06).

Đối tượng thực hiện là các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện trên địa bàn thành phố, người dân và tổ chức được sử dụng các tiện ích của mô hình điểm từ Đề án 06, tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến và được hưởng những tiện ích từ mô hình điểm về Đề án 06.

Mô hình được triển khai tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Để triển khai thực hiện mô hình, UBND thành phố đã giao Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, trạm y tế,.. rà soát hệ thống hạ tầng, trang thiết bị; đặc biệt chuẩn bị nhân lực phối hợp cùng Công an thành phố tập huấn hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; thông báo lưu trú, đồng bộ dữ liệu; kiểm tra các đầu đọc mã Qrcode phục vụ người bệnh thuận lợi. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn căn cứ nhu cầu của đơn vị khẩn trương thực hiện mua sắm đầu đọc thẻ Căn cước công dân có gắn chip.

UBND thành phố cũng giao Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, các Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh… và Công an thành phố hướng dẫn những quy định có liên quan đến nội dung quyền, nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế khi có đề nghị. Chủ trì phối hợp với với Công an thành phố tiến hành xác thực dữ liệu Bảo hiểm xã hội với dữ liệu dân cư theo quy định.

Công an thành phố Hội An phối hợp với Bảo hiểm xã hội tiến hành đối sánh làm sạch dữ liệu Bảo hiểm xã hội trên nền dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu “Đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ việc khám chữa bệnh bằng thẻ Căn cước công dân theo quy định.

MỸ LỆ