Thanh tra Hội An tổng kết công tác ngành năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều 21.11, Thanh tra thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Phú Toàn

Qua đánh giá, Thanh tra thành phố đã thực hiện 16 cuộc thanh tra, trong đó thanh tra hành chính 15 cuộc, vượt 09 cuộc, đạt 250% so với kế hoạch năm và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phối hợp với UBKT Thành ủy tổ chức giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại một số Đảng bộ và Chi bộ.

Ngoài ra, Thanh tra thành phố còn phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo kết quả thẩm tra xác minh gần 40 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố và giải quyết gần 1.300 đơn các loại khác. Tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; nhờ vậy, trong năm 2019, trên địa bàn thành phố Hội An chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào.

Năm 2020, toàn Ngành tiếp tục tăng cường công tác thanh tra hành chính, tiếp công dân, tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Mỹ Lệ