Tập huấn công tác hội cho cán bộ hội nông dân

Sáng 16.8, Hội Nông dân TP. Hội An tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho hội viên nông dân trên địa bàn thành phố.

Gần 200 cán bộ hội nông dân tham gia tập huấn công tác hội

Gần 200 hội viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên BCH Hội Nông dân các xã, phường; chi hội trưởng, phó ở các thôn, khối phố và đại diện hội viên nông dân ở các địa phương trên địa bàn thành phố tham gia tập huấn.

Trong 1 ngày, cán bộ hội được trang bị các kiến thức cơ bản về công tác đại hội kiện toàn hội nông dân cơ sở và chi hội nhiệm kỳ 2018 – 2023; hướng dẫn quy trình bầu bổ sung các chức danh của hội nông dân.

Hội Nông dân thành phố cũng phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên – Môi trường và Phòng Kinh tế thành phố triển khai các nội dung: Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Đề án bảo vệ môi trường thành phố Hội An đến năm 2025 và định hướng đến năm 203; Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh về “Cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” cho hội viên nông dân.

Qua đó giúp cán bộ hội viên nông dân cơ sở nâng cao kỹ năng công tác hội, vận dụng phù hợp, sáng tạo vào chương trình hoạt động tại từng đơn vị địa phương.

MỸ LỆ