Tập huấn công tác Công đoàn năm 2021

Ngày 19.10, hơn 150 cán bộ Công đoàn của gần 80 Công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố đã tham gia hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2021 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.

Hội nghị tập huấn diễn ra tại Hội trường Thành ủy.

Trong 1 ngày, các cán bộ Công đoàn được hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra; trao đổi về công tác nữ công và hoạt động chuyên môn của Công Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã đánh giá kết quả cuộc vận động xây dựng “Văn phòng xanh” sau 3 năm phát động thực hiện./.


Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *