Sống thọ hơn trong phố cổ

Phòng Y tế Thành phố vừa công bố một số liệu điều tra cho thấy cuộc sống an bình và môi trường yên tĩnh trong khu phố cổ là một trong những điều kiện quan trọng để kéo dài tuổi thọ cho người dân sống ở đây.

                                                Ảnh: Người cao tuổi vui sống trong phố cổ

Trong số hơn  3.800 người dân ở 2 khối phố An Định và An Thái – Phường Minh An – nằm trong khu vực I của khu phố cổ Hội An có đến 560 người cao tuổi, tính từ 60 tuổi trở lên, chiếm tỷ lệ gần 15%. Cả phường Minh An có  hơn 1.000 người cao tuổi trên hơn 8.000 dân, chiếm tỷ lệ gần 13%. Đây là tỷ lệ khá cao so với tỷ lệ người cao tuổi của thành phố, hiện Hội An có gần 9.400 người cao tuổi trên gần 90.000 dân (không kể người định cư ngắn hạn), chiếm tỷ lệ 10,75%../.

Phương Nhi