Ra mắt “Di sản Hán Nôm Hội An – tập 6: Sắc phong”

Chiều 16/3, tại Đình Hội An (hay còn gọi là Đình Ông Voi), Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt sách “Di sản Hán Nôm Hội An – tập 6: Sắc phong”. 

Quang cảnh cuộc giao lưu, ra mắt sách “Di sản Hán Nôm Hội An – tập 6: Sắc phong”

Di sản Hán Nôm là một trong những nguồn tư liệu thành văn rất quan trọng để nghiên cứu về lịch sử – văn hóa Việt Nam nói chung, về Hội An, Quảng Nam nói riêng từ giữa thế kỷ XX trở về trước. Sắc phong là bộ phận di sản tư liệu đặc biệt, là loại hình văn bản hành chính do Hoàng đế, người đứng đầu triều đình phong kiến phong/ban tặng cho các vị thần và người có công. Sắc phong, do vậy bao gồm cả sắc phong nhân vật và sắc phong thần kỳ (nhân thần, nhiên thần, thiên thần).

Bìa sách “Di sản Hán Nôm Hội An – tập 6: Sắc phong”

Ở Hội An, hầu hết các sắc phong thần được thờ tự, bảo quản tại đình, lăng, miếu; sắc phong cho người có công được bảo quản, lưu giữ ở nhà thờ tộc họ hoặc tại các gia đình. Với 321 đơn vị sắc phong sưu tầm được, có 252 sắc phong thần kỳ cho 29 vị thần và 69 sắc phong cho 36 nhân vật có công trạng. Sắc phong không chỉ là di sản quý báu chung của cộng đồng cư dân Hội An mà còn trở thành niềm tự hào riêng của mỗi gia đình, dòng họ, mỗi làng xã, địa phương về truyền thống văn hóa, học hành khoa bảng, nghề nghiệp,… như truyền thống hiếu học khoa bảng của tộc Nguyễn Tường ở Cẩm Phô hay tộc Nguyễn Văn ở Trà Quế, Thanh Hà, truyền thống nghề gạch gốm ở Thanh Hà hay mộc nề ở Kim Bồng, khai thác yến sào ở Thanh Châu… 

Ở cuốn Di sản Hán Nôm tập 6 này, ngoài phần tổng quan Ban biên soạn đã lựa chọn và giới thiệu 100 sắc phong tiêu biểu trong 321 đơn vị sưu tầm được gồm 60 sắc của 29 vị thần và 40 sắc của 30 nhân vật.

                                                                                                              ĐỖ HUẤN