Ra mắt CLB khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên tại Quảng Nam

Sáng ngày 3/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ ra mắt CLB khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên tại TP. Hội An.

Tham gia CLB là các doanh nhân trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh; các thanh niên ưu tú, có năng lực nổi trội, uy tín, có đam mê và mong muốn đóng góp cho hoạt động khởi nghiệp.

Các thành viên CLB ra mắt- Ảnh: Quốc Hải

Ông Phan Xuân Thanh – Chủ nhiệm CLB cho biết: “Mục tiêu trước mắt là hỗ trợ các chương trình , ý tưởng khởi nghiệp trên lĩnh vực du lịch và nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn kết với dịch vụ du lịch; phát triển công nghệ thông tin, dạy nghề và làng nghề tại Hội An”.

Sau CLB khởi nghiệp ở Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục ra mắt CLB khởi nghiệp tại TP.Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Lễ ra mắt có sự tham dự của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh- Ảnh: Quốc Hải

Ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Quảng Nam chúng ta có 3 lĩnh vực có thể khởi nghiệp rất là mạnh. Một là về du lịch, hai là về nông nghiệp: nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp du lịch. Thứ ba là về cơ khí, chính xác là công nghiệp phụ trợ cho ngành cơ khí, lấy khu Công nghiệp ô tô Trường Hải trở thành địa điểm để làm”./.

Quốc Hải