Phát động cuộc thi viết gương “Người tốt, việc tốt” học tập và làm theo gương Bác Hồ

Triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 26.10 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An chính thức phát động cuộc thi viết về những tấm gương “Người tốt, việc tốt” học tập và làm theo gương Bác Hồ. Mọi tác giả và nhóm tác giả trong và ngoài thành phố (ngoại trừ các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo và Ban biên tập) đều có quyền dự thi. Bài dự thi phải phản ánh đúng và kịp thời gương “Người tốt, việc tốt” có thể là cá nhân, có thể là tập thể nhưng đảm bảo người thật, việc thật, không hư cấu và có hiệu quả tuyên truyền giáo dục trong đời sống xã hội.

Phát động thi viết gương “Người tốt, việc tốt” là hoạt động góp phần “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị- Ảnh: Đỗ Huấn

Ban tổ chức nhận bài dự thi qua địa chỉ email của Ban Tuyên giáo Thành ủy và của Phòng VH-TT thành phố , sơ tuyển hằng tháng và công bố tình hình kết quả trên Cổng thông tin điện tử thành phố (hoian.gov.vn). Việc chấm chọn và trao giải được tiến hành định kỳ vào dịp tổng kết thi đua hằng năm.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *