Pháp hỗ trợ kỹ thuật hoạt động bảo tàng tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Từ tháng 5/2022 đến nay, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Hội An) đã nhận hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Pháp, thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông qua dự án “Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam”.

Đại diện Viện Pháp thăm Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm

Viện Pháp đã và đang hỗ trợ cho Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm 2 lĩnh vực. Một là 4 khóa tập huấn cho cán bộ bảo tàng Việt Nam (tại Hà Nội và Huế, mỗi khóa có 3 cán bộ Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm) về phương pháp truyền tải nội dung đến khách tham quan; phát huy giá trị Vườn Quốc gia; bảo quản và phát huy giá trị hiện vật thiên nhiên; bảo tàng và phát triển bền vững cùng khóa thực địa tại Paris và vùng Nouvelle Aquitaine – Pháp (2 cán bộ Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm).

Lĩnh vực hợp tác thứ 2 là thí điểm xây dựng nội trung truyền thông cho Trung tâm truyền thông và giáo dục môi trường Cù Lao Chàm.

Được biết, dự án “Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam” cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức văn hóa Pháp và Việt Nam nhằm phát huy và gìn giữ các di sản thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam. 3 lĩnh vực cụ thể là: Tập huấn chuyên môn cán bộ ngành bảo tàng Việt Nam; phát triển các chương trình đào tạo về “ngành nghề bảo tàng” trong các trường đại học ở Việt Nam; hỗ trợ thiết kế các dự án thí điểm trong bảo tồn di sản. Nguồn tài trợ 14 tỉ đồng (650 nghìn Euro) cho 2 năm 2022 – 2024 từ Chính phủ Pháp với sự tham gia của nhiều đối tác Pháp và Việt Nam…

QUỐC HẢI