Nhiều tập thể, cá nhân Hội An được vinh danh trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Tại Hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận DSVH thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới vừa được tổ chức tại thành phố Tam Kỳ vào ngày 7.9; Thành phố Hội An đã có một số tập thể và cá nhân được Bộ Ngoại giao trao tặng bằng khen và UBND tỉnh tôn vinh đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn các di sản thế giới.

Đặc biệt, trong số 13 cá nhân được Chủ tịch nước quyết định trao danh hiệu vinh dự “Nghệ nhân ưu tú”, thành phố Hội An có 3 người được công nhận Nghệ nhân ưu tú, trong đó lĩnh vực diễn xướng Hô hát bài chòi có 2 nghệ nhân được công nhận gồm bà Phùng Ngọc Huệ, ông Nguyễn Đáng (Lương Đáng), và 1 cá nhân trong lĩnh vực diễn xướng Hò bả trạo được công nhận là ông Phạm Đúng (đã mất).

Những phần thưởng cao quý đó đã ghi nhận sự đóng góp và những nỗ lực của Hội An trong suốt hành trình giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Một số hình ảnh các tập thể, cá nhân Hội An được vinh danh tại hội nghị của Tỉnh

Mỹ Lệ