Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 801 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 897 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, 92 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 32 bếp ăn tập thể tại các trường học phục vụ nhân dân, học sinh và du khách.

Hội An là là địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, rất cần được quản lý hiệu quả về an toàn thực phẩm

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng hình ảnh, môi trường du lịch Hội An an toàn, thân thiện, UBND thành phố chỉ đạo các ban ngành, đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh ATTP; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc cháp hành các quy định về ATTP, nhất là tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú, các nhà hàng, hộ kinh doanh ăn uống đường phố…; kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác qunar lý; quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị cxhuyeen dụng, phương tiện làm việc cho cơ quan chuyên môn, các cơ quan chức năng trên địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ.

ĐỖ HUẤN