Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ

Ngày 26/10/2007, Ban Thường vụ Đảng ủy Hội An đã xây dựng Chương trình hành động số 09 về việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Nhìn lại 10 năm thực hiện chương trình hành động này, Đảng ủy xã Cẩm Thanh đánh giá đã có những chuyển biến tích cực và thu đạt kết quả rất thiết thực.

Ngay sau khi tiếp thu nghị quyết và chương trình hành động của Thành ủy, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ trong tổ chức Đảng đến chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống mặt trận. Chỉ trong thời gian ngắn, khẩn trương tiến hành đã có 90% cán bộ đảng viên và 75% cán bộ tiểu tổ hội, quần chúng tiếp thu, quán triệt. Đảng ủy cũng đã xây dựng một chương trình hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng. Từ đó đã tạo được chuyển biến rõ rệt về nhận thức của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của các cấp ủy và chính quyền địa phương. Bà Trần Thị Thiên – Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: “Trước khi có nghị quyết, tình trạng bạo lực gia đình do nhiều nguyên nhân trong dời sống sinh hoạt hằng ngày, tình trạng phân biệt đối xử năm, nữ đây đó cũng thường xảy ra, vai trò của phụ nữ còn xem nhẹ chưa được phát huy, chưa được xã hội quan tâm tạo điều kiện để học tập nâng cao nhận thức cũng như tham gia công tác xã hội. Sau khi quán triệt, nghị quyết dần dần đi vào cuộc sống, nhận thức về bình đẳng giới có nhiều chuyển biến tich cực, vị trí của người phụ nữ ngày càng được tôn trọng và phát huy, được gia đình và xã hội quan tâm nhiều hơn. Phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển KTXH cũng như tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia vào công tác quản lý nhà nước… Nhiều phong trào hoạt động xã hội đã huy động thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia”.

Phụ nữ Cẩm Thanh đi đầu trong phong trào sản xuất rau sạch, phục vụ du khách- Ảnh: Đỗ Huấn

Minh chứng sinh động nhất là những kết quả đạt được của cán bộ hội viên phụ nữ xã trong 10 năm qua. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ trong Đảng, chính quyền đến mặt trận và các đoàn thể đã góp phần thay đổi tiến bộ nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thời kỳ mới. Những chủ trương, chính sách, đường lối, pháp luật có liên quan đến phụ nữ và địa bàn dân cư được cụ thể hóa, đã tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển, nâng cao vai trò vị trí của người phụ nữ trong xã hội. Trên 85% phụ nữ đã được tiếp cận với các hoạt động này nên cơ bản có được những điều kiện thuận lợi và ổn định. Là tổ chức đại diện, Hội LHPN phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của xã đã tích cực đấu tranh chống lại những tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ đối với phụ nữ, trẻ em gái, kiến nghị xử lý nghiêm đối với những hành vi bạo lực xâm phạm đến nhân phẩm chị em. Những kiến thức về giới tính, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, phòng chống tội phạm trẻ em, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”… cũng được trang bị, cập nhật để phụ nữ và các tầng lớp nhân dân nắm bắt để “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với phương châm phát huy nội lực, đảm bảo tính bền vững, Hội LHPN xã Cẩm Thanh đã tập trung vận động chị em tham gia xây dựng tổ góp vốn quay vòng, tổ tín dụng tiết kiệm để chăm lo đời sống cho chị em. Trong 10 năm Hội đã xây dựng được 52 tổ góp vốn với số tiền 150 triệu đồng, quay vòng cho 104 chị được nhận mỗi tháng và 19 tổ tiết kiệm tín dụng với số tiền 180 triệu đồng, giải quyết cho chị em vay không lấy lãi. Đứng ra tín chấp hằng năm với Ngân hàng CSXH để tạo điều kiện cho chị em có điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, qua 10 năm tổng dư nợ của 335 hộ hiện đạt trên 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn duy trì thường xuyên các mô hình hoạt động “hủ gạo tình thương”, “Tổ phụ nữ vượt khó”, “Tổ phụ nữ chia sẻ khó khăn”, “Đội chèo nữ Vạn Lăng”, “Đội thuyền thúng”… được chị em hưởng ứng tích cực, đạt hiệu quả khá.

Nhà “mái ấm tình thương” của Hội Phụ nữ Cẩm Thanh tặng cho phụ nữ nghèo khó- Ảnh: Đỗ Huấn

Hội cũng đã vận động được 20 triệu đồng xây 8 công trình vệ sinh giúp phụ nữ đặc biệt khó khăn, xây 2 ngôi nhà “mái ấm tình thương” trị giá 60 triệu đồng tặng cho phụ nữ nghèo và hỗ trợ hơn 20 triệu đồng sửa chữa nhà xuống cấp của phụ nữ khó khăn. Ngoài ra, chị em còn ủng hộ gần 100 triệu đồng từ phong trào tiết kiệm “nuôi heo đất” cùng phụ nữ thành phố xây nhà tình thương tặng phụ nữ nghèo khó, đơn thân.

Hằng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa và “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” của phụ nữ đạt từ 95 – 97%. Các chương trình vệ nước sạch, vệ sinh môi trường, thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” được đông đảo chị em hưởng ứng thực hiện cùng với việc tham gia phân loại rác tại nguồn, xây dựng hàng rào xanh, hiến vật kiến trúc và hoa màu xây nông thôn mới…

Công tác đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nữ cũng được chú trọng thường xuyên, đạt kết quả khả quan. Trong 11 cán bộ cử đi đào tạo thời gian qua có đến 8 cán bộ nữ, trong 6 cán bộ luân chuyển sắp xếp có 5 cán bộ nữ theo đúng chuyên môn nghiệp vụ, đã tiếp nhận 4 cán bộ nữ học Đề án 500 về làm việc tại địa phương, tỷ lệ nữ trong BCH Đảng bộ hiện có 6/15 đạt tỷ lệ 40%, đại biểu HĐND có 9/26 chiếm tỷ lệ 34,61%. Đội ngũ cán bộ Hội cũng được kiện toàn đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phần đông trong 105 cán bộ từ cơ sở đến địa bàn chi tổ hội đều hoạt động chức trách được giao, thể hiện tốt vai trò vận động quần chúng. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đạt trên 85%, tỷ lệ hội viên phát triển mới hằng năm trên 3%. Phong trào phụ nữ xã Cẩm Thanh vì vậy luôn là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua của Phụ nữ thành phố.

Trong thời gian đến, Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phụ nữ nhằm nâng cao trình độ, năng lực, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào, chương trình hành động thiết thực, sâu rộng để thu hút và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia, phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em.

Đỗ Huấn