Năm học 2023-2024: Các trường học thực hiện thu BHYT học sinh-sinh viên theo năm tài chính

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hội An vừa ban hành công văn hướng dẫn Ban Giám hiệu các trường Cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và Tiểu học trên địa bàn thành phố thực hiện thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh – sinh viên (HS-SV) năm học 2023-2024.

Theo đó, năm học 2023-2024, các trường học thực hiện thu BHYT HSSV theo năm tài chính, tức là thẻ BHYT được cấp hằng năm cho HSSV có giá trị sử dụng từ ngày 01/01 năm đó cho đến ngày 31/12.

Đối với học sinh vào lớp 1: thẻ BHYT có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 của năm học; đối với học sinh lớp 12: thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm học.

Đối với sinh viên nhập học năm thứ nhất: thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học; đối với sinh viên năm cuối của khóa học: thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

HSSV có thể đăng ký tham gia BHYT theo các phương thức đóng: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng; khi thẻ BHYT sắp hết hạn, nhà trường đôn đốc HSSV tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ BHYT có giá trị liên tục đến hết năm tài chính. Đối với trường hợp học sinh vào lớp 1 và sinh viên năm thứ nhất tự nguyện đóng một lần 15 tháng vào đầu năm học thì thực hiện thu 15 tháng, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2023 đến 31/12/2024.

Đối với thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2023 hoặc từ ngày đầu của tháng nhập học: Nhà trường thu, lập danh sách tham gia BHYT và nộp tiền vào tài khoản thu cơ quan BHXH thành phố Hội An chậm nhất trước ngày 30/9/2023.

Đối với thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2024: BHXH thành phố đề nghị các trường học chủ động tổ chức thu, lập danh sách và nộp tiền vào tài khoản thu cơ quan BHXH thành phố Hội An chậm nhất trước ngày 25/12/2023.

Theo đó, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng thẻ BHYT, Trong đó: HSSV đóng 70%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 24 ngày 14/5/2023 của Chính Phủ.

Số tiền tham gia BHYT của HSSV, sau khi đã trừ đi phần hỗ trợ của ngân sách Nhà nước là: Nếu đóng 3 tháng một lần, mức đóng là 170.100 đồng; nếu đóng 6 tháng một lần, mức đóng là 340.200 đồng; nếu đóng 12 tháng một lần, mức đóng là 680.400 đồng.

HSSV được lựa chọn nơi thuận tiện nhất để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thuộc một trong các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện và tương đương theo quy định.

BHXH TP. Hội An cũng hướng dẫn việc trích, chuyển, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học theo Điều 33, Điều 34 Nghị định 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ và Công văn số 3118/BYT-BH ngày 04/6/2019 của Bộ Y Tế.

BHXH thành phố cũng đề nghị Ban Giám hiệu các trường học kịp thời triển khai phổ biến, quán triệt trong cán bộ, giáo viên, HSSV ngay từ đầu năm học. Tổ chức thu, nộp phí, lập danh sách HSSV tham gia BHYT và tổng hợp số lượng HSSV đã có thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng khác để xác định tỷ lệ tham gia BHYT của nhà trường và làm cơ sở để trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

MỸ LỆ

Trả lời

Đài Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An

Giấy phép trang TTĐT: Số 09/GP-Sở TTTT do Sở Thông tin &Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/12/2014

Số 01 A Hoàng Diệu - TP Hội An - Quảng Nam

ĐT: 0235 3861213 - Email: daittthhoian@gmail.com

Bản quyền thuộc về Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Thành phố Hội An. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Đài TT-TH Hội An (http://hoianrt.vn)

Thiết kế bởi: Đài TT - TH TP Hội An.