Minh An khôi phục các hoạt động văn hóa cộng đồng

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở khu dân cư”, những năm qua Thường trực Ủy ban Mặt trận phường Minh An đã phối hợp với chính quyền tiến hành khôi phục các hoạt động văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian để làm phong phú đời sống tinh thần và đa dạng sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh phục vụ đông đảo các thị trường du khách khác nhau.

Các tập tục sinh hoạt cộng đồng tại các hội quán người Hoa được chú trọng phục hồi- Ảnh: Đỗ Huấn

Đáng chú ý là lễ hội giỗ tổ nghề may, cúng tổ nghề kim hoàn, giỗ Hải Thượng Lãn Ông cùng các các tập tục sinh hoạt cộng đồng của các đình, miếu, hội quán như: miếu Hy Hòa, miếu Ngũ Hành, Tín Nghĩa từ, Quan Công Miếu và các hội quán người Hoa. Nhờ đó, việc phát huy giá trị DSVH thế giới khu phố cổ từng bước nâng cao và mang lại nét đẹp riêng, mới lạ.

Đỗ Huấn