Mặt trận Hội An gắn xây dựng khu dân cư văn hóa với xây dựng nông thôn mới

Chính thức phát động từ tháng 4/2013 tại khu dân cư điểm là thôn Trà Quế (xã Cẩm Hà), mô hình xây dựng “Khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới” ở Hội An đã tiến hành được hơn 2 năm. Đến nay đã có 16/24 khu dân cư thuộc 3 xã đất liền (Cẩm Hà, Cẩm Thanh và Cẩm Kim), trong đó xã Cẩm Thanh và xã Cẩm Hà đã hoàn thành dứt điểm việc tổ chức lễ phát động và triển khai vận động. Sau lễ phát động, UBMT các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thưc hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo mô hình “5 đoàn kết – 3 trong sạch”.

Tính đến thời điểm hiện tại, 4 xã của thành phố đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đề ra: Cẩm Thanh và Cẩm Hà mỗi địa phương hoàn thành 15/19 tiêu chí, Tân Hiệp hoàn thành 13 tiêu chí, Cẩm Kim 11 tiêu chí. Nhìn lại kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND thành phố so sánh: “Cả nước phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có 50% xã đạt chuẩn. Riêng tỉnh Quảng Nam năm 2015 phấn đấu đạt chuẩn 50 xã trên tổng số hơn 200 xã của 18 huyện, thị, thành. TP.Hội An có 4 xã trên tổng số 13 đơn vị hành chính, phấn đấu đến năm 2015 đạt 50% (là 2 xã) và đến năm 2020 đạt 100%. 2 xã đã chọn đầu tư là Cẩm Thanh và Cẩm Hà”.

Nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống- Ảnh: Đỗ Huấn

Nổi bật trong quá trình triển khai xây dựng mô hình “khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới” ở Hội An là chương trình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân nói chung và người nghèo nói riêng. Bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể như hỗ trợ vốn, tạo việc làm, hỗ trợ bò giống, con vật nuôi… các cấp Mặt trận đã thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo. Thông qua cuộc vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”, các cấp Mặt trận còn hỗ trợ các đối tượng hộ chính sách, hộ nghèo xóa nhà ở tạm. Nguồn kinh phí vận động hỗ trợ các hoạt động này ở Cẩm Kim lên đến 118 triệu đồng, Cẩm Thanh 125 triệu đồng…

Tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương nhờ vậy đã giảm dần một cách bền vững: Cẩm Kim còn 39 hộ (tỷ lệ 3,7%), trong đó có 33 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. Tân Hiệp còn 7 hộ (chiếm 1,16%), trong đó có 4 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. Cẩm Hà còn 7 hộ (chiếm 0,38%). Cẩm Thanh còn 39 hộ (tỷ lệ 1,91%). Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ở các xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Tân Hiệp tăng từ 21,5 triệu đồng lên 27 triệu đồng/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên cũng đạt từ 97 – 98%. Các tiêu chí này ở Cẩm Kim đạt thấp hơn.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã huy động các nguồn lực đóng góp để xây dựng kết cấu hạ tầng như hiến đất mở đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, chỉnh trang vườn tược, nhà cửa… Các phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường, phát huy truyền thống nhân ái giúp nhau trong cộng đồng… cũng thu đạt nhiều kết quả phấn khởi, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống ở khu dân cư. Tuy vậy, theo bà Nguyễn Thị Hường – Phó Chủ tịch UBMT TQVN thành phố thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế: “Công tác tuyên truyền ở các địa phương vẫn chưa mạnh, chưa thường xuyên, nhân dân tự giác tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới chưa nhiều, chưa huy động được nguồn lực từ nhân dân. Một số khu dân cư tình hình vệ sinh, cảnh quan môi trường chưa thật sự sạch đẹp, một số đoạn đường còn rơi vãi chất thải của gia súc làm ảnh hưởng đến cảnh quan. Việc vận động một bộ phận nhân dân di dời chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà dân còn gặp những khó khăn nhưng chưa có biện pháp khắc phục”.

Hệ thống giao thông nông thôn và cảnh quang môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong thời gian tới, các cấp chính quyền và mặt trận thành phố tăng cường phối hợp, tiếp tục triển khai đồng bộ và có trọng tâm trọng điểm các chương trình công tác đề ra, nhất là rà soát các tiêu chí để đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu còn lại, phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt chuẩn xã nông thôn mới ở 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà. Riêng 2 xã Tân Hiệp và Cẩm Kim tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2020. Ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMT TQVN thành phố cho biết thêm: “Từ năm nay sẽ có tiêu chí là xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đây là tiêu chí mới chứ không phải là xã văn hóa nữa. Các thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa cũng gắn với nông thôn mới. Ở đô thị thì có phường đạt chuẩn về văn minh. Các quy định mới của Trung ương cũng yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn nên các địa phương không được chủ quan”.

Đỗ Huấn