Mặt trận các cấp ở Hội An: 15 năm vận động được hơn 39 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”

Tính trong 15 năm nay, tổ chức Mặt trận từ thành phố đến xã phường đã vận động, tiếp nhận hơn 39 tỷ đồng, do UBMTTQ tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố, đặc biệt là cán bộ và nhân dân địa phương ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Từ đó, đã có hơn 1.700 hộ khó khăn được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, cải thiện nhà ở. Các cấp mặt trận cũng thăm hỏi, hỗ trợ hàng ngàn lượt đối tượng ốm đau, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Từ cuộc vận động này, các xã phường cũng đã đa dạng phương thức giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững. Các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với các hộ nghèo nhằm tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện về phương tiện, dụng cụ sản xuất kinh doanh được từng bước được triển khai hiệu quả. Đáng chú ý là một số địa phương không còn hộ nghèo như Minh An, Cẩm Phô vẫn duy trì, kêu gọi tấm lòng “tương thân tuơng ái” để hỗ trợ các xã phuờng khác xây dựng nhà Đại đoàn kết cho dân. Nhờ đó, đến nay, toàn thành phố có 34/77 thôn, khối phố không còn hộ nghèo, 11/13 xã phường cơ bản xóa xong nhà tạm cho hộ nghèo. Nhìn chung, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, được các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân quan tâm, tích cực hưởng ứng, thực hiện.

Lê Hiền