LĐLĐ thành phố Hội An: Sơ kết công tác quý III và triển khai Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều ngày 23.9, LĐLĐ thành phố Hội An đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quý III và triển khai công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 -2028.

LĐLĐ thành phố sơ kết hoạt động quý III và triển khai công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 -2028

Trong quý III năm nay, toàn thành phố đã phát triển mới 87 đoàn viên, thành lập 1 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước; giới thiệu 47 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp và đã có 32 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. LĐLĐ thành phố đã bàn giao 2 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở,…
Dịp này, LĐLĐ thành phố đã hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn năm 2022 và triển khai công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Ông Nguyễn Đình Hoà – Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, đến nay, LĐLĐ thành phố đã tham mưu cho BTV Thành ủy ban hành Thông tri về lãnh đạo tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hội An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; xây dựng, ban hành Kế hoạch về tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hội An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Trên cơ sở các văn bản do các cấp ban hành và hướng dẫn cụ thể, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã cụ thể hóa từng nội dung, tổ chức Hội nghị triển khai công tác đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hội An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Hiện các cấp công đoàn thành phố đang đẩy mạnh thực hiện công tác công đoàn kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022, chuẩn bị chu đáo các bước để tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng kế hoạch./.

QUỐC HẢI