Khuyến khích phát triển mô hình lưu trú biệt thự, homestay tại các kiệt hẻm và làng nghề truyền thống

UBND TP.Hội An đánh giá, đến nay mạng lưới cơ sở lưu trú đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách, đặc biệt mô hình homestay phát triển khá mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia đầu tư, góp phần tạo ra sản phẩm du lịch mới.

Tạo không gian xanh tại cơ sở lưu trú homestay ở Trà Quế – Cẩm Hà- Ảnh: Đỗ Huấn

Tuy vậy để phát triển bền vững mạng lưới lưu trú và tạo ổn định về trật tự kinh doanh dịch vụ này, UBND thành phố chỉ đạo ưu tiên phát triển mô hình biệt thự du lịch tại các kiệt, hẻm các khối Sơn Phô 1, Sơn Phô 2, Thanh Nam (phường Cẩm Châu), khối Thanh Nam Tây, Thanh Nam Đông (phường Cẩm Nam), khối Tân Thanh (trừ tuyến đường Lê Hồng Phong), khối Tân Lập, An Phong, các tuyến đường Nguyễn Hiền, Nguyễn Đình Chiểu thuộc khối Xuân Mỹ (phường Tân An), một số kiệt hẻm thuộc phường Sơn Phong, Cẩm Phô… Ở Cẩm An, Tân Hiệp có kế hoạch riêng do UBND thành phố phê duyệt. Trong đó, ưu tiên khuyến khích đối với các diện tích trên 1000 met vuông. Đối với mô hình lưu trú homestay, tiếp tục ưu tiên phát triển tại xã Cẩm Kim, xã Tân Hiệp và một vài khu vực ở phường Cẩm An, chú trọng mở rộng loại hình này tại các thôn, khối có làng nghề truyền thống…

Đỗ Huấn