Khối Xuân Hòa đạt khối phố văn hóa 10 năm liên tục

Chiều 29/6, khối Xuân Hòa (phường Cẩm Phô) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Khối phố văn hóa” 10 năm liên tục. Dự lễ có ông Trần Ánh- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa.

Danh hiệu “Khối phố văn hóa” 10 năm liên tục là thành quả xứng đáng với sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân khối Xuân Hòa- Ảnh: Phan Sơn

Từ năm 2009-2018, cán bộ và nhân dân khối Xuân Hòa đã thực hiện đạt hiệu quả các nội dung quy ước xây dựng khối phố văn hóa. Nhân dân tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong 10 năm qua, kinh tế phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tăng từ 84% (năm 2009) lên 99,5%  (năm 2018), trong đó 90% hộ được công nhận 3 năm liền. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh – trật tự… được nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia. Tình thần đoàn kết, tương thân tương trợ trong cộng đồng được phát huy mạnh mẽ.  

Dịp này, UBND thành phố trao bằng công nhận danh hiệu “Khối phố văn hóa” 10 năm liên tục và khen thưởng 10.000.000đ cho cán bộ, nhân dân khối Xuân Hòa (phường Cẩm Phô).

Phan Sơn