JICA Nhật Bản: Gần 60 triệu Yên hỗ trợ xây dựng “Hội An-Thành phố sinh thái”

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản – JICA viện trợ gần 60 triệu Yên (hơn 11tỷ 200 triệu đồng) cho dự án “Hỗ trợ thực hiện thành phố Hội An – Thành phố sinh thái” từ tháng 3/2016 đến tháng 12/2018.

Dự án áp dụng kinh nghiệm của thành phố Naha – Nhật Bản trong việc xây dựng thành phố cộng sinh môi trường, duy trì sự hài hòa của môi trường với phát triển du lịch bền vững; hỗ trợ Hội An tăng cường các biện pháp phù hợp để đạt tiêu chí xây dựng “Thành phố sinh thái”.

Hội An phát triển du lịch thân thiện với môi trường- Ảnh: Quốc Hải

Ngày 15/12/2009, Hội An chính thức xây dựng “Thành phố sinh thái” với những tiêu chí riêng biệt và chưa có “mô hình” trên cả nước. GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính từng nhận định: “Ở Việt Nam, chưa có một thành phố nào chỉ trong 10 năm đã được UNESCO công nhận 2 di sản thế giới là “Đô thị cổ Hội An” và “Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An” như ở đây. Vì thế, chính quyền đã khẳng định quan điểm rõ ràng cho việc phát triển đô thị luôn nằm trong mối liên kết giữa đa dạng văn hóa và sinh học cùng nhiệm vụ quy hoạch sinh thái bền vững, lấy 2 di sản làm “rường cột”. /.

Quốc Hải