Honda Tiến Thu 3 hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho giáo viên trường Mẫu giáo xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, Quảng Nam

Ngày 16/04/2022, Cửa hàng Honda Tiến Thu 3 thuộc hệ thống Công Ty Tiến Thu triển khai buổi tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho các giáo viên trường Mẫu giáo xã Cẩm Thanh.

Quang cảnh buổi đào tạo

Sau buổi đào tạo, các giáo viên đã tích lũy thêm những kiến thức ATGT và kỹ năng lái xe an toàn bổ ích, tham gia giao thông an toàn cho bản thân và góp phần tuyên truyền an toàn giao thông cho những người xung quanh.