Hơn 1 tỷ 118 triệu đồng chống mối tại các di tích vùng ven Hội An

Trung Tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An vừa phối hợp với Viện Sinh thái và Bảo vệ môi trường triển khai công tác chống mối tại các di tích vùng ven Hội An với kinh phí hơn 1 tỷ 118 triệu đồng.

Phòng chống mối trong di tích- Ảnh: Quốc Hải

Có 14 di tích được chống mối đợt này gồm chùa kim Bửu, nhà thờ tộc Phan Xuân, nhà ông Trương Kim Sen – Xã Cẩm Kim; miếu tổ nghề Yến, nhà ông Trần Cần, tịnh xá Ngọc Hương, tịnh xá Ngọc Truyền và chùa Hải Tạng – Xã Tân Hiệp; nhà thờ tộc Huỳnh, tịnh xá Ngọc Châu, đình Đế Võng, chùaa Nam Tôn – Phường Cẩm Châu cùng 2 ngôi chùa ở Cẩm Hà là Vạn Đức và Phước Lâm.

Sau thời gian thi công, các di tích sẽ được xử lý diệt tận gốc và phòng chống mối không xâm hại trở lại./.

Quốc Hải