Hội Phụ nữ Cẩm Châu đa dạng hình thức tập hợp hội viên

Từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Hội Phụ nữ phường Cẩm Châu chú trọng đưa hoạt động về từng khối phố nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia và phục vụ nhân dân ở địa bàn dân cư.

Phụ nữ tham gia trồng xây xanh- Ảnh: Đỗ Huấn

Các chi hội cũng đã mạnh dạn đầu tư, nghiên cứu, đa dạng hóa các loại hình tập hợp hội viên, tổ chức sinh hoạt chuyên đề thông qua hình thức sân khấu hóa, tổ chức các hội thi như: “Phụ nữ Thanh Nam với công tác phòng chống ma túy”, “Phụ nữ An Mỹ bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ”, “Cặp đôi hoàn hảo”, phụ nữ Trường Lệ với “Vườn rau sinh thái”, “May áo tặng trẻ em mồ côi”, chi hội Sơn Phô II tổ chức hội thi: “Dân số – Kế hoạch hóa gia đình”, “May áo tặng Mẹ”… Tỷ lệ hội viên toàn phường hiện đạt 75-80%, tăng gần 10% so với trước.

Đỗ Huấn