Hội Nông dân thành phố vận động chuyển hướng sản xuất và chuyển dịch lao động đạt hiệu quả

Những năm qua, các cấp Hội nông dân thành phố đã vận động nông dân chuyển hướng sản xuất – kinh doanh và chuyển dịch lao động tương đối hiệu quả. Các cơ sở Hội ở Tân An, Thanh Hà, Cẩm Nam, Cẩm Hà và Tân Hiệp vận động chuyển từ thuần nông, thuần ngư sang làm dịch vụ du lịch và thương mại, tạo được nhiều việc làm và tăng thu nhập.

Chuyển hướng sản xuất, chuyển dịch lao động phù hợp, góp phần cải thện sinh kế cho nhân dân- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cũng có nhiều cách làm mới đạt hiệu quả như chuyển đổi cây trồng, nhân giống hoa cây cảnh, trồng rau sạch, dạy nghề kết hợp làm hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nghề truyền thống… Các tổ nhóm vòng công, đổi công trong sản xuất cũng hoạt động hiệu quả, giảm được chi phí, nâng cao được hiệu quả kinh tế. Tiêu biểu là các cơ sở Hội ở Cẩm Châu, Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Tân An…

Đỗ Huấn