Hội nghị tổng kết chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015

Sáng 23/3, Ban bảo vệ trẻ em thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Phan Sơn

Từ năm 2011-2015, thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến,đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy và chính quyền về chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Cạnh đó, thành phố cũng đã huy động sự tham gia, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với công tác này. Qua 5 năm thực hiện chương trình, đến nay, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố đã được trợ giúp để tái hòa nhập cộng đồng, 100% xã phường xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em; đồng thời thường xuyên rà soát, kịp thời can thiệp và hỗ trợ những trường hợp trẻ em bị ngược đãi, bị xâm hại cũng như thực hiện tốt công tác tư vấn và giúp đỡ những trẻ em có nhu cầu. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe tham luận của đại diện một số ban ngành và địa phương về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Dịp này, UBND thành phố Hội An đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân.

Phan Sơn