Hội LHTN Cửa Đại giới thiệu việc làm cho thanh niên

Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Cửa Đại trong những năm qua đã chủ động tham mưu, kết nối và tìm kiếm các đơn vị phối hợp để cung cấp thông tin đào tạo nghề, tư vấn nghề, giới thiệu thanh niên học nghề tại các cơ sở đào tạo và giới thiệu việc làm cho thanh niên tại các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương.

Nghề nuôi thủy sản lồng bè đang được một số thanh niên Cửa Đại chọn đầu tư khởi nghiệp- Ảnh: Đỗ Huấn

Qua đó, đã có gần 260 thanh niên được tư vấn nghề, hơn 130 thanh niên được giới thiệu việc làm và gần 90 thanh niên tìm được việc làm ổn định, lập thân lập nghiệp.

Đỗ Huấn