Hội An vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa 2024

TP.Hội An vừa triển khai cuộc vận động đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2024.

Theo đó, đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố, mức vận động tự nguyện đóng góp là tối thiểu 1 ngày lương/người/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp xã, phường, tùy vào điều kiện của từng địa phương để quyết định mức vận động trong nhân dân phù hợp.
Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố hoan nghênh sự đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức không thuộc diện vận động cũng như các cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế – xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Hình thức ủng hộ có thể bằng tiền mặt, quà hoặc trực tiếp nhận chăm sóc thân nhân liệt sĩ neo đơn, phụng dưỡng, đỡ đầu con liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa và thông báo mức đóng góp cho ban quản lý quỹ để tổng hợp.

Ngoài ra, TP.Hội An khuyến khích tinh thần đóng góp cao hơn mức vận động tối thiểu của các doanh nghiệp. Các xã, phường có nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động lớn, có thể chuyển nguồn về quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố hoặc hỗ trợ các địa phương khác để thực hiện các nhiệm vụ chung.
Trong những năm qua, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và địa phương trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, góp phần cùng thành phố làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ, hỗ trợ cho đối tượng chính sách, người có công; tạo nguồn lực chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

PHAN SƠN