Hội An vận động quỹ khuyến học gần 5 tỷ đồng

Sáng 12/12, Hội khuyến học TP.Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm qua, các cấp hội khuyến học tại Hội An đã vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học gần 5 tỷ đồng. Qua đó, đã trao gần 20.000 suất học bổng, khen thưởng và hỗ trợ khó khăn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Cạnh đó, Hội khuyến học thành phố đã tiếp nhận  nhiều suất học bống của Trung ương và tỉnh hội cũng như tổ chức quốc tế để trao cho học sinh, sinh viên.

Đến nay, Hội khuyến học các xã phường và Ban khuyến học các trường đã trao học bổng đầu năm học 2018-2019 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ban khuyến học các cơ quan, đơn vị đã vận động gây quỹ nội bộ để cấp học bổng, khen thưởng cho con em cán bộ, nhân viên đạy thành tích cao trong học tập.

Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng trong công tác khuyến học năm 2018- Ảnh: Minh Anh

Cũng trong năm qua, phong trào xã hội học tập trên địa bàn thành phố cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã có 13.189 hộ được công nhận “Gia đình học tập”, 73  dòng họ học tập và 63 cộng đồng học tập. Với những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học, có 4 tập thể và 10 cá nhân được UBND TP.Hội An khen thưởng. Hội khuyến học thành phố cũng tặng giấy khen cho 9 tập thể và 2 cá nhân.

Phan Sơn