Hội An vận động hiến 348 đơn vị máu

Ngày 5/5, tại Hội trường Thành phố, số 54 đường Nguyễn Công Trứ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.Hội An đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023.

Hội An vận động hiến 248 đơn vị máu

Hơn 600 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia. Kết quả đã thu được 348 đơn vị máu./.

QUỐC HẢI