Hội An: tuyển dụng 88 chỉ tiêu viên chức giáo viên

Ngày 25.02, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020 của thành phố Hội An.

Năm 2020, Hội An tuyển dụng 88 chỉ tiêu viên chức giáo viên – Ảnh: Phú Toàn

Theo đó, hình thức tổ chức tuyển dụng được thực hiện thông qua xét tuyển với 88 chỉ tiêu, gồm: Giáo viên Mầm non – 28 chỉ tiêu, giáo viên Tiểu học – 30 chỉ tiêu và giáo viên trung học cơ sở là 30 chỉ tiêu.

UBND tỉnh cũng giao cho thành phố Hội An thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở của cơ quan có nhu cầu tuyển dụng để các giáo viên tham gia xét tuyển; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định và kế hoạch đã được phê duyệt.

Mỹ Lệ