Hội An tổng kết thực hiện NQ HĐND TP về phổ cập giáo dục bậc trung học

Sáng ngày (2/6), UBNDTP Hội An tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết HĐNDTP về phổ cập giáo dục bậc trung học dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Nguyễn Văn Sơn.

Căn cứ đề án phổ cập giáo dục bậc trung học đã đề ra, Hội An đã tổ chức nhiều đợt điều tra, khảo sát tình hình thanh niên trong độ tuổi phổ cập trung học và có 183/ 638 em trong độ tuổi từ 15 đến 21 có nhu cầu học văn hóa. Theo đó thành phố đã tổ chức mở được 4 khóa học với 71 học viên, đến nay có 53 học viên hoàn thành chương trình học, trong đó có 10 học viên tại xã đảo Tân Hiệp. Các xã phường đã phối hợp với ngành giáo dục – đào tạo triển khai nhiều giải pháp duy trì và giữ vững tỷ lệ học sinh ra lớp hàng năm; tỷ lệ học sinh bỏ học ở bậc trung học cơ sở và phổ thông ở dưới mức 01%. Đã có10/13 xã, phường được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học. Ba địa phương chưa đạt đó là Cẩm Kim, Cẩm Nam và Thanh Hà. Do vậy, tính đến cuối  năm 2015, Hội An chưa đạt chuẩn  phổ cập giáo dục bậc trung học theo tinh thần Nghị Quyết của HDNDTP ban hành.  

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Hoàng Ngân

Mặc dù không đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra nhưng có thể khẳng định việc triển khai thực hiện Nghị Quyết chuyên đề về phổ cập giáo dục bậc trung học tại Hội An những năm qua đã góp phần đáng kể thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, đào tạo phát triển, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo chuyển biến tích cực.

Dịp này, UBNDTP đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phổ cập giáo dục bậc trung học tại Hội An thời gian qua.

Hoàng Ngân